ANDRZEJ ZDANOWSKI

Pracownia Psychologiczna Psychotechnika wpisana jest do ewidencji Marszałka Województwa Mazowieckiego
pod numerem ZD.SPP.II.RP.091/11
Pracownia Posiada zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego do prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych.

 
BADANIA

Badania prowadzone są po uprzedniej osobistej lub telefonicznej rezerwacji miejsca. Rejestracja na badania oraz wszelkie szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 510-977-707

Do badania konieczne będą:
1. Dowód osobisty
2. Prawo jazdy
3. Skierowanie na badania (jeżeli się takie otrzymało)
4. Okulary bądź soczewki (jeżeli badany posiada)

Badanie składa się z dwóch etapów:
- pierwsza część badania odbywa się przy użyciu testów określających
   między innymi cechy osobowości i temperamentu, służących do badania
   predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych, testy sprawności
   umysłowej służące do badania sprawności
   umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi;

- druga część techniczna badania dokonywana jest na sprzęcie    aparaturowym określającym sprawność psychomotoryczną.

- Badania przeprowadzamy na nowoczesnym sprzęcie specjalistycznym:

Miernik czasu reakcji:

Badanie czasu reakcji prostej, ocena szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce. Badanie czasu reakcji złożonej, ocena szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe i świetlne w sytuacji złożonej.

Wirometr:

Badanie umiejętności spostrzegania ruchu, oceny prędkości obiektów.

Stereometr:

Badanie poziomu widzenia przestrzennego.

Pierścień Landolta:

Badanie widzenia w mroku.

Noktometr:

Badanie wrażliwości na olśnienie.

Aparat krzyżowy:

Badanie koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Tablice do Testu Poppelreutera:

do stosowania w badaniach z zakresu psychologii pracy (zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej) - niezbędne w diagnostyce psychologicznej kierujących pojazdami.

 
Reklama
Promocje
Informacje
[Rozmiar: 6922 bajtów]