ANDRZEJ ZDANOWSKI

Pracownia Psychologiczna Psychotechnika wpisana jest do ewidencji Marszałka Województwa Mazowieckiego
pod numerem ZD.SPP.II.RP.091/11
Pracownia Posiada zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego do prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych.

 
CENNIK

- kandydaci na kierowców wszystkich kategorii,  150 zł

- kierowcy wszystkich kategorii prawa jazdy,  150 zł

- kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,  150 zł

- instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,  150 zł

- operatorzy sprzętu budowlanego,  150 zł

- badania osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności   psychofizycznej  150 zł

- badania kierowców skierowanych przez policję z powodu kierowania   pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu innego środka   psychoaktywnego,  150 zł

- przekroczenia dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych,  150 zł

- spowodowania wypadku drogowego,  150 zł

- kierowców ze skierowaniem od lekarza lub ze Starostwa,  150 zł

- pozostałe badania ze skierowaniem od pracodawcy,  150 zł

- osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień,  150 zł

 
Reklama
Promocje
Informacje
[Rozmiar: 6922 bajtów]