ANDRZEJ ZDANOWSKI

Pracownia Psychologiczna Psychotechnika wpisana jest do ewidencji Marszałka Województwa Mazowieckiego
pod numerem ZD.SPP.II.RP.091/11
Pracownia Posiada zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego do prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych.

 
OFERTA

Ofertę badań kierujemy do osób, których charakter pracy wymaga specjalnych predyspozycji psychoruchowych lub od których wymaga się zaświadczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych, między innymi:

- kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
- kierowcy zawodowi,
- kierowcy samochodów służbowych,
- kierowcy przewożący materiały niebezpieczne,
- kierowcy pojazdów uprzywilejowanych itp;
- kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;

- instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
- operatorów sprzętu budowlanego jak suwnic, maszyn w ruchu, koparek,
   dźwigów i ładowarek;

- badania osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności    psychofizycznej,
- operatorzy wózków widłowych,
- operatorzy wózków akumulatorowych,
- operatorzy maszyn i urządzeń,
- osoby pracujące na wysokości do i powyżej 3 metrów;

- kierowców skierowanych przez policję z powodu:
- kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu innego środka    psychoaktywnego,
- przekroczenia dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych,
- spowodowania wypadku drogowego;

- kierowców ze skierowaniem od lekarza lub ze Starostwa;

- pozostałe badania ze skierowaniem od pracodawcy;

- osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień.

 
Reklama
Promocje
Informacje
[Rozmiar: 6922 bajtów]